En İyi Düşük Kod Geliştirme Platformu

Uygulama Geliştirme Platformu

Düşük kod geliştirme platformu nedir?

CloudOffix düşük kod geliştirme platformunu keşfedin; uygulamaların oluşturulma ve özelleştirilme sürecini basitleştiriyor. CloudOffix'in düşük kod geliştirme aracı, uygulama geliştirmeyi kolaylaştırarak üretkenliği ve verimliliği artırır. Hızlı geliştirme yetenekleri sayesinde, kullanıcılara dinamik iş ortamında uyum sağlamak ve gelişmek için hızlı uygulama oluşturma imkanı sunar.

Düşük kod geliştirme, çok fazla kod yazmaya gerek olmadan uygulamalar oluşturmanın kolay ve hızlı bir yoludur. Hazır bağlantıları ve entegrasyonları kullanarak yeni uygulamalar oluşturabilir veya mevcut olanları özelleştirebilirsiniz.

CloudOffix'ın düşük kod platformu ile karmaşık teknik detaylarla ilgilenmenize gerek kalmaz. Bu, uygulama geliştirmeyi hızlandırır, yeni fikirleri teşvik eder ve organizasyonların kesintiye uğramadan hızla değişikliklere adapte olmalarına yardımcı olur.

CloudOffix, projeniz için gereken şeylere odaklanarak uygulama oluşturmayı basitleştirir ve çok fazla kod yazma zorunluluğu getirmez. Ayrıca, CloudOffix'in kolay düşük kod araçları ile birlikte daha karmaşık kodlama da kullanabilirsiniz.

Low-Code Platformların Avantajları

Low kod kullanmak, çok kısa sürede kurumsal kullanıma hazır uygulamalar oluşturmanıza ve dijital dönüşümü hızlandırmanıza olanak tanır!

Hızlı Uygulama Geliştirme

Düşük kod, hızlı bir şekilde kurumsal kullanıma hazır uygulamalar oluşturabilme yeteneğine sahiptir.

Azaltılmış Maliyet

Daha fazla BT uzmanı gerektirmeksizin daha az resmi programlama uzmanlığı.

Kolay Entegrasyonlar

Yeni uygulamaları ve mevcut sistemleri entegre etmek için gerekli olan entegrasyon çalışmalarını basitleştirin.

Çoklu Platform Uygulamaları

Düşük kod geliştirme platformları, hem web tabanlı hem de mobil dostu uygulamalar oluşturma seçeneğine sahiptir.

Ölçeklenebilirlik

Apps are designed to scale securely according to the demand of the enterprise.Uygulamalar, kurumun talebine göre güvenli bir şekilde ölçeklenmek üzere tasarlanmıştır.

Deney ve İnovasyon

Uygulamaların hızlı bir şekilde oluşturulabilmesi mümkün olduğundan, şirketler maliyeti azaltarak denemeler yapabilirler.

 

Düşük Kod Otomasyonu
Design beautiful user experiences using low-code tools.

 

Esnekliği Artırır


Fikirleri hızla işlevsel uygulamalara dönüştürmek için minimal kodlama ve görsel sürükle-bırak araçlarını kullanın. Düşük kod geliştirme, esneklik aracılığıyla yeniliği hızlandırır. Bu, IT ekiplerinin daha az zamanda daha fazlasını başarmasına ve dijital dönüşüm çabalarını hızlandırmasına olanak tanır.

CloudOffix - ENHANCES AGILITY


Maliyet Etkinliği


Düşük kod, geliştirme süresini azaltarak maliyetleri düşürür. Ayrıca, ek geliştiricilere olan bağımlılığı azaltarak işe alma giderlerini düşürür. CloudOffix'in düşük kod yaklaşımı, mevcut uygulamaları değiştirebilir veya tamamlayabilir, eski lisans ücretlerini ve bakım giderlerini azaltabilir.

CloudOffix - COST-EFFECTIVENESS

 

Artan Üretkenlik


CloudOffix'in düşük kod platformu zaman engellerini kırar, üretkenliği artırır. Bu artan verimlilik, daha hızlı yenilik ve daha yüksek yatırım getirisiyle sonuçlanır.

CloudOffix - INCREASED PRODUCTIVITY

İyileştirilmiş Müşteri Deneyimi

CloudOffix'in uygulama oluşturma ve özelleştirme konusundaki kolay yöntemi, değişen ihtiyaçlara hızlı bir şekilde uyum sağlamanızı sağlar. Herhangi bir ihtiyaç ortaya çıktığında veya değişiklikler meydana geldiğinde hızlı bir şekilde uyum sağlayabilirsiniz.

Bu, sizi daha esnek hale getirir, böylece değişim dönemlerinde müşteri veya çalışan kaybetmezsiniz. Çözümün esnekliği, müşteri ve çalışan ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde uyum sağlamayı garanti eder.

CloudOffix - ELEVATED CUSTOMER EXPERIENCE

 

Hızlandırılmış Entegrasyon


CloudOffix'in düşük kod geliştirme platformu, doğal olarak CloudOffix içinde entegre edilmiştir.

CloudOffix, önceden oluşturulmuş entegrasyonlar ve şablonlar sunarak entegrasyon süresini saatlerden dakikalara kadar büyük ölçüde azaltır. Bu, değişen ortamlara hızlı bir şekilde uyum sağlamayı sağlar ve çeşitli uygulamaları, sistemleri ve veri kaynaklarını sorunsuz bir şekilde birleştirerek kurumsal performansı artırır.
CloudOffix - ACCELERATED INTEGRATION

Geliştirilmiş İşbirliği

CloudOffix'in düşük kod aracı, karar alma sürecini ve sorun çözme sürecini hızlandırır. Düşük kod geliştirme aracı, sorunsuz araç paylaşımı için işbirliği alanları sunar. Proje üzerinde birden fazla geliştirici olduğunda bile düzenli gelişimi sağlar, bu da artan verimlilik ve üretkenliğe yol açar.

Bu, sizi daha esnek hale getirir, böylece değişim dönemlerinde müşteri veya çalışan kaybetmezsiniz. Çözümün esnekliği, müşteri ve çalışan ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde uyum sağlamayı garanti eder.

CloudOffix - ENHANCED COLLABORATION

Low Code ve No Code arasındaki fark nedir?
Düşük kod geliştirme, görsel ara yüzleri, sürükle-bırak araçlarını ve önceden oluşturulmuş bileşenleri kullanarak uygulama oluşturmayı kolaylaştıran bir süreci içerir. Bu hem kodlama bilgisi olmayanlar hem de kodlamada yetenekli olanlar için uygundur.

No-code platformları uygulama geliştirmeyi daha da basitleştirir ve teknik bir arka plana sahip olmayan kullanıcılara odaklanır. Bunlar sezgisel ara yüzleri, önceden oluşturulmuş öğeleri ve sürükle-bırak işlevselliğini kullanarak kodlama gerektirmeyen basit uygulamaların hızlı bir şekilde oluşturulmasına olanak tanır. Ancak, geniş özelleştirme, esneklik ve ölçeklenebilirlik eksikliği genellikle temel departman düzeyindeki ihtiyaçlara hitap eder.

Neden No-Code yerine Low-Code'i Seçmelisiniz?

Hedef KitleLow-code, hem profesyonel geliştiricilere hem de iş kullanıcılarına hitap ederken, no-code öncelikle teknik olmayan kullanıcıları güçlendirmeye odaklanır. Low-code, görsel geliştirmeyi geleneksel kodlamayı gerektiğinde entegre etme yeteneği ile birleştirerek verimliliği maksimize eder ve esneklikle denge sağlar.

Özelleştirme ve Esneklik: Low-code, no-code'a göre daha fazla esneklik ve özelleştirme seçeneği sağlar ve gerektiğinde geleneksel kodun entegrasyonuna olanak tanır. Low-code platformları, geliştiricilere çeşitli kurumsal sistemlerle sorunsuz entegrasyon yapma imkanı sunar.

ÖlçeklenebilirlikDüşük kod platformları daha ölçeklenebilir olup karmaşık, kurumsal düzeydeki ihtiyaçları yönetebilirken, no-code çözümleri daha basit, departman düzeyindeki uygulamalara uygundur. No-code platformlarına kıyasla düşük kod, daha iyi ölçeklenebilirlik sunar ve bu nedenle daha karmaşık kurumsal uygulamalar için uygundur.

Daha büyük ölçekli, karmaşık uygulamalar ve kritik çözümler için, düşük kod, no-code platformlarının sınırlamalarına kıyasla daha iyi bir ölçeklenebilirlik sunar.

Teknik BilgiDüşük kod, belirli bir kodlama bilgisi gerektirirken, no-code, kodlama becerisi olmayan kullanıcılar için tasarlanmıştır.

No-Code'un Sınırları

Sınırlı Özelleştirme: No-code platformlarının sınırlı özelleştirme yetenekleri vardır, bu da oluşturabilecekleri uygulamaların karmaşıklığını ve sofistikesini sınırlar.

Ölçeklenebilirlik Kısıtlamaları: Bu platformlar, sınırlı ölçeklenebilirlikleri nedeniyle geniş kapsamlı kurumsal düzeydeki uygulamaları işlemek için daha az uygun olabilirler.

Hedeflenen Kullanım AlanlarıNo-code, basit iş akışı otomasyonları için ideal olabilir ancak daha karmaşık veya kritik iş ihtiyaçları için yeterli olmayabilir.

Karşılaştırma: Düşük Kod, No-Kod ve Geleneksel Kodlama Yaklaşımları

Konu

Low-Code

No-Code

Geleneksel Kodlama

Hedef Kitle

Profesyonel geliştiriciler, İş Kullanıcıları

İş Kullanıcıları

Profesyonel geliştiriciler

Kodlama Gereksinimi

Minimal kodlama bilgisi önerilir

Kodlama bilgisi gerekmez

Kapsamlı kodlama uzmanlığı gereklidir

Özelleştirme

Esnek, orta düzeyde özelleştirmeye izin verir

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Yüksek derecede özelleştirilebilir

Ölçeklenebilirlik

Yüksek ölçeklenebilirlik, karmaşık çözümler için uygun

Sınırlı ölçeklenebilirlik, basit uygulamalar için ideal

Kodlama uzmanlığı ve mimariye bağlı olarak ölçeklenebilir

Uygulama Karmaşıklığı

Temel ve karmaşık uygulamaları yönetir

Basit ihtiyaçlar için uygundur

Herhangi bir karmaşıklık düzeyi için uygundur ancak gerekli değildir

Geliştirme Hızı

Görsel ara yüzler nedeniyle daha hızlı geliştirme

Sürükle-bırak araçları ile hızlı ancak etkisiz geliştirme

Karmaşık kodlama nedeniyle daha yavaş geliştirme

Öğrenme Eğrisi

Platform kullanımı için orta düzeyde öğrenme eğrisi

Temel işlevsellik için minimal öğrenme eğrisi

Kodlama dilleri ve çerçeveler için daha dik öğrenme eğrisi

Bakım

Görsel ara yüzlerle daha kolay bakım

Daha az karmaşıklık nedeniyle daha basit bakım

Bakım, daha derin teknik anlayış gerektirebilir

Entegrasyon

Bir miktar kodlama gerektiren entegrasyonlar sunar

Sınırlı entegrasyon yetenekleri

Entegrasyonların tam kontrolünü sağlar

CloudOffix App Builder hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Webinarımızı izleyin!

Hepsi Bir Arada Düşük Kod TX Platformu


CloudOffix'teki düşük kod özellikleri, "Deneyim" girişimlerinizi mevcut uygulamaları ve iş akışlarını özelleştirerek düzenlemenize, müşteriler ve çalışanlar etrafında yeni uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olabilir.


  Özelleştirme

Tüm mevcut uygulamalar ve özellikler, iş gereksinimlerine göre tamamen özelleştirilebilir.

Yeni Uygulamalar Oluşturun

Dijital yolculuk sırasında, şirketler müşterileri etrafında yeni uygulamalar için yeni gereksinimlere sahiptir.


Özel Süreçler

Her şirketin kendi iş süreçleri vardır. Müşteri iş akışları ve iş süreçleri oluşturmak mümkündür.

Dijital Dönüşüm

Dijital yolculuk, her sektörde çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor ve düşük kod geliştirme bu dönüşümü hızlandırıyor.

Mobil uyumluluk için ekstra çabaya gerek yok!

Düşük kod platformumuzda mobil uyumlu uygulamaları kolayca oluşturun! CloudOffix ile uygulamanızı bir kez oluşturun ve iOS ve Android cihazları için otomatik destekten faydalanın.

CloudOffix - Download on the App Store CloudOffix - Get it on Google Play

Book A Demo