Eşzamanlı Lisans

CloudOffix, kullanıcı başına lisansla birlikte eşzamanlı lisanslama sunan ilk ve tek bulut platform sağlayıcısıdır.

Eşzamanlı Lisanslama Nedir?

SaaS Yazılım Modellerinde Eş Zamanlı Lisanslama ile Esneklik ve Maliyet Tasarrufu

“Esnek lisans” olarak da bilinen eşzamanlı yazılım lisansı, bir sisteme erişen eşzamanlı kullanıcı sayısını temel alan bir son kullanıcı lisansıdır. Geleneksel yazılım lisanslarından farklı olarak, eşzamanlı lisanslar sınırsız kullanıcı hesabı oluşturulmasına izin verir. Ancak aynı anda sadece sınırlı sayıda kullanıcı sisteme giriş yapabilmektedir.

Örneğin on kullanıcılı eşzamanlı yazılım lisansı ile on kullanıcı oturum açtıktan sonra on birinci kullanıcının sisteme erişimi engellenir. İlk on kullanıcıdan herhangi biri oturumu kapattığında, sonraki kullanıcı oturum açabilir. Eşzamanlı lisanslar, yazılım lisanslarının esnekliğini ve verimli kullanımını sağlayan SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) lisans modellerinde yaygın olarak kullanılır.

Esnek

Her yerden ve her zaman erişim, kolay aktarım.

Uygun Maliyetli

Yalnızca kullanılan lisanslar için ödeme yapın, ara sıra erişimden tasarruf edin.

Optimum Kullanım

Eşzamanlı erişim seviyeleri belirleyin, iş akışı kesintilerini önleyin.

Sınırsız Hesap

Birden fazla cihazda gerektiği kadar hesap açın.


Concurrent Licensing

Kullanıcı Başına Lisans ile Eşzamanlı Kullanıcı Lisansı arasındaki fark nedir?

Bulut yazılım lisansları genellikle adlandırılmış bir kullanıcı lisansı kullanılarak satılır. Adlandırılmış kullanıcı lisansı, koltuk başına lisans olarak da bilinir. Bu, hizmeti kullanacak her kişi için sisteme erişim için ödeme yapacağınız anlamına gelir. Örneğin, zaman zaman sisteme erişmesi gereken 1000 kişi var. Sadece bir kısmı sistemi günlük olarak kullansa da, tüm insanları kapsamak için 1000 adet kullanıcı başına lisans satın almanız gerekir. Aynı örnek üzerinden gidecek olursak örneğin bir eşzamanlı lisans modelinde, aynı anda kullanılacak sayıda lisans satın almak yeterlidir. 

Eşzamanlı Lisanslamanın Avantajları

Eşzamanlı lisanslama, özellikle yüzlerce veya binlerce kullanıcısı olan şirketler için çok faydalıdır. Eşzamanlı lisanslamanın en önemli avantajı sunduğu esnekliktir. Kullanıcı başına lisanslardan daha pahalıdırlar, ancak daha fazla imkan sunarlar. Bilgisayar başına yüzlerce veya binlerce lisansa abone olmak yerine, çok uygun maliyetli bir şekilde eşzamanlı lisans modeline abone olabilirsiniz. Dilediğiniz kadar kullanıcı hesabı oluşturabilir, aynı anda sisteme giriş yapan kullanıcı sayısına göre eşzamanlı lisans sayısını artırabilirsiniz. Uzun vadede, eşzamanlı lisansların çok cazip ve uygun maliyetli olduğu çok açık.

Eş Zamanlı Lisanslama Modeli Örneği

Bu örnek, her kullanıcı için ayrı ayrı lisans satın almak yerine, yalnızca kullanım ihtiyaçlarını karşılamak için gereken lisansları satın almaları gerektirdiğinden, çok sayıda kullanıcısı olan şirketler için eşzamanlı kullanıcı lisanslamasının nasıl uygun maliyetli bir çözüm olabileceğini göstermektedir.

Concurrent Licensing
Diyelim ki bir şirketin belirli bir yazılım aracına erişmesi gereken 20 çalışanı var. Her çalışan için ayrı lisans satın alacak olsalardı, bu onlara lisans başına 500$'a, toplam maliyet ise 10.000$'a mal olabilirdi.Ancak bunun yerine eşzamanlı kullanıcı lisanslaması kullanacaklarsa, yazılımı aynı anda kullanması beklenen maksimum çalışan sayısını karşılamak için yalnızca 10 lisans satın almaları gerekebilir. Bu, toplam maliyetlerini 5.000$'a düşürür ve 5.000$'lık bir tasarrufla sonuçlanır.